Skrócone zasady promocji „Braun Zwrot Kasy - Lato 2019” *

 • Kup wybrane produkty Braun objęte promocją „Braun Zwrot Kasy - Lato 2019” w autoryzowanych punktach sprzedaży w dniach 01.05.2019-31.07.2019.

 • Wypełnij najpóźniej do dnia 07.08.2019 formularz zgłoszeniowy i załącz skan dowodu zakupu, zachowaj dowód zakupu.
 • Dostarcz w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu rejestracji online, listem poleconym lub przesyłką kurierską:
  - podpisany formularz
  - kopię dowodu zakupu
  - wycięty kod kreskowy EAN z opakowania zakupionego produktu Braun objętego promocją
 • Przesyłkę zaadresuj na:

  TQ Group Sp. z o.o.
  ul. Albańska 18/6
  60-123 Poznań

  Z dopiskiem „Braun Zwrot Kasy - Lato 2019”
  (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora)

 • Otrzymasz
  zwrot określonej w regulaminie kwoty w formie przelewu bankowego na podany przez Ciebie numer konta. Zwrot następuje w ciągu 60 dni od daty dostarczenia przesyłki, po prawidłowej weryfikacji zgłoszenia.

Cena brutto produktów do golenia i stylizacji Braun
Wartość zwrotu w PLN

199-398,99 PLN

399-599,99 PLN

600 i > PLN

50 PLN

100 PLN

200 PLN

Przykładowy kod kreskowy EAN

*Szczegółowa lista produktów, autoryzowanych punktów sprzedaży objętych promocją oraz zasad znajduje się w Regulaminie.

Termin promocji 01.05.2019-31.07.2019 lub do czasu wyczerpania puli zwrotów.

Uczestnikami promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

Promocja nie dotyczy zakupów udokumentowanych fakturą wystawioną na nabywcę prowadzącego działalność gospodarczą.

Regulamin