Skrócone zasady promocji „Lato z Braun i Douglas - edycja 2” *

 • Kup wybrane produkty Braun objęte promocją "Lato z Braun i Douglas - edycja 2" w autoryzowanych punktach sprzedaży w dniach 01.05.2019-31.07.2019

 • Wypełnij najpóźniej do dnia 07.08.2019 formularz zgłoszeniowy i załącz skan dowodu zakupu, zachowaj dowód zakupu.
 • Dostarcz w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu rejestracji online, listem poleconym lub przesyłką kurierską:
  - podpisany formularz
  - kopię dowodu zakupu
  - wycięty kod kreskowy EAN z opakowania zakupionego produktu Braun objętego promocją
 • Przesyłkę zaadresuj na:

  TQ Group Sp. z o.o.
  ul. Albańska 18/6
  60-123 Poznań

  Z dopiskiem „Lato z Braun i Douglas - edycja 2”
  (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora)

 • Otrzymasz mailowo voucher do realizacji w perfumeriach Douglas oraz na www.douglas.pl. Wysyłka vouchera następuje w ciągu 60 dni od daty dostarczenia przesyłki, po prawidłowej weryfikacji zgłoszenia.

Cena brutto depilatorów
i zestawów Braun
Wartość vouchera Douglas

199-398,99 PLN

399-599,99 PLN

600 i > PLN

50 PLN

100 PLN

200 PLN

*Szczegółowa lista produktów, autoryzowanych punktów sprzedaży objętych promocją oraz zasad znajduje się w Regulaminie (aktywny link). Termin promocji 01.11.2018-31.01.2019 lub do czasu wyczerpania puli voucherów.

Uczestnikami promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

Promocja nie dotyczy zakupów udokumentowanych fakturą wystawioną na nabywcę prowadzącego działalność gospodarczą.

Regulamin

Przykładowy kod kreskowy EAN